คณิตศาสตร์

เซต คือ ลักษณะที่เราใช้เรียกกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มของคน สัตว์ สิ่งของ เป็นต้น
การใช้สัญลักษณ์แทนกลุ่มและสมาชิก คือ
-ใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่แทนชื่อเซต
-ใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข เขียนชื่อสมาชิกของเซต
การเขียนเซตมมี 2 แบบ ตามวิธีการเขียนสมาชิกของเซต
1. การเขียนนแบบแจกแจงสมาชิก คือ เขียนสมาชิกของเซต ใน {} แล้วคั่่นเครื่องหมาย (,) เช่น
A= เซตของเดือนในหนึ่งปี
A= {มกราคม,กุมภาพันธ์,มีนาคม,เมษายน,พฤษภาคม,มิถุนายน,กรกฎาคม,สิงหาคม,กันยายน,ตุลาคม,พฤศจิกายน,ธันวาคม}
2. การเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกเส้นคั่นจะเป็นส่วนอธิบายเงื่อนไขของสมาชิก เช่น
A= {x I X เป็นวันในหนึ่งสัปดาห์}

ตัวแปรแบบโครงสร้าง
ตัวแปรประเภทอาร์เรย์ เป็นตัวแปรที่สามารถเก็บข้อมูลหลาย ๆ ค่าไว้ในกลุ่มเดียวกัน แต่ตัวแปรแต่ละตัวจะต้องเป็นข้อมูลชนิดเดียวกัน สำหรับตัวแปรแบบโครงสร้างจะเป็นกลุ่มข้อมูลเช่นกันแต่เป็นข้อมูลต่างประเภทกันได้ ทำให้สามารถเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันภายใต้ชื่อตัวแปรเดียวกันได้

ตัวอย่างเช่น
การเก็บข้อมูลโครงสร้างของไพ่
มีตัวแปรที่เป็นตัวอักขระและตัวเลข
การเก็บข้อมูลรายการหนังสือของห้องสมุด
มีตัวแปรที่เป็นตัวเลข,ตัวแปรที่เป็นตัวสตริง
การเก็บข้อมูลของบุคคล
มีตัวแปรที่เป็นชื่อ,ตัวแปรเก็บเงินเดือน,ตัวแปรเก็บอายุ,ตัวแปรเก็บเพศ

ยูเนียน (unions)
ตัวแปรแบบยูเนียนเป็นตัวแปรที่ใช้หน่วยความจำจำนวนหนึ่ง ที่สามารถมีสมาชิกได้หลายตัว
โดยที่สมาชิกแต่ละตัวสามารถใช้หน่วยความจำร่วมกันได้ ถ้าหากสมาชิกตัวหนึ่งเปลี่ยนแปลง
จะทำให้สมาชิกตัวอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงด้วย

การประกาศตัวแปร
การประกาศตัวแปร
union ชื่อประเภทข้อมูล
{
ชนิดของตัวแปร ชื่อตัวแปร;
ชื่อตัวแปร,….;

}

ชนิดของตัวแปร ชื่อตัวแปร;

Advertisements

One response to “คณิตศาสตร์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: