RSS คืออะไร

RSS ย่อมาจาก Really Simple Syndication หรือ Rich site Summary คือ วิธีการนำเสนอข้อมูล ข่าว บทความ ให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน Xml เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารใหม่ๆได้ทันที

Advertisements

แฟรนไซส์


สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน


คำถามตรรกศาสตร์พร้อมคำตอบ

กำหนดให้ P,Q เป็นประพจน์โดย

pแทน วันนี้อากาศเย็นมาก

Qแทน วันนี้ฝนตกตอนบ่าย

จงเขียนประโยคข้อความต่อไปนี้โดยใช้ประพจน์

PและQ และตัวเชื่อมประพจน์

1.วันนี้อากาศเย็นมากและฝนตกตอนบ่าย

ตอบ PʌQ

2.วันนี้อากาศเย็นมากแต่ไม่มีฝนตกตอนบ่าย

ตอบ P→~Q

3.วันนี้อากาศไม่เย็นแต่มีฝนตกตอนบ่าย

ตอบ ~P →Q

4.วันนี้อากาศไม่เย็นและฝนไม่ตกตอนบ่าย

ตอบ ~Pʌ~Q

5.ฝนตกในตอนบ่ายก็ต่อเมื่ออากาศไม่เย็น

ตอบ Q<↔~P

กำหนดให้ Q,R เป็นประพจน์โดย

Qแทน หนูนาตื่นสายตอนเช้า

Rแทน หนูนานอนดึก

จงเขียนประโยคข้อความต่อไปนี้โดยใช้ประพจน์

Q,R และตัวเชื่อมประโยค

1.หนูนานอนตื่นสายก็ต่อเมื่อหนูนานอนดึก

ตอบ Q↔>R

2.หนูนานอนดึกแต่หนูนานอนตื่นไม่สาย

ตอบ R→~Q

3.หนูนานอนตื่นไม่สายก็ต่อเมื่อหนูนานอนไม่ดึก

ตอบ ~Q↔>~R

4.หนูนานอนไม่ดึกจนทำให้หนูนานอนตื่นไม่สาย

ตอบ ~R→~Q

5.หนูนานอนดึกจนทำให้หนูนานอนตื่นไม่สาย

ตอบ R→~Q


การนำเสนอแบบTattoons

การนำเสนอแบบ Tattoons เพราะ ว่ามันสามารถสร้างการ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้ และสามารถสร้างการ์ตูนตัวต่างๆแล้วมาใช้ในเว็บต่างๆที่เป็นของตัวเองได้

ตัวอย่างก็ขึ้นที่ข้าง Blog ของฉันแล้วค่ะ มันเปรียบเสมือนตัวเจ้าของ Blog เองค่ะ


เครื่องมือออนไลด์Slideshare,Tattoons, Google Sites

Slideshare

คือเป็นการนำเสนอแบบเป็นสไลด์ และสามารถแชร์ความรู้หรือไอเดียต่างๆที่เราคิดขึ้นมาใหม่ และก็อยากแชร์ให้คนอื่นได้รู้ ได้เกิดแนวไอเดียใหม่เพื่มเติม

วิธีทำคือให้เราเขาไปที่เว็บ Slideshare แล้วสมัครสมาชิกและหลังสมัครได้แล้วนั้นให้เราไม่สร้างสไลด์ที่ power point ก็ได้แล้วหลังทำเสร็จก็กลับไปที่เว็บแล้วอัปโหลดสไลด์ที่เราสร้างขึ้นมาแชร์ที่เว็บ

Tattoons

คือเป็นเว็บที่สามารถสร้างตัวการ์ตูนเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้ และยังสามารถสร้างการ์ตูนตัวต่างๆแล้วนำมาเป็นส่วนประกอบในการนำเสนองานได้

Google Sites

เป็นการสร้างเว็บไซต์ของตัวเองใน Google Sites ที่สามารถเก็บผลงานหรือข้อมูลของตัวเองไว้ในนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็น ภาพนิ่ง เคลื่อนไหวต่างได้


ประพจน์

ประพจน์

นิยาม

ประพจน์   คือ  ประโยคหรือข้อความที่อยู่ในรูปแบบประโยคบอกเล่า หรือประโยคปฏิเสธหรือเป็นเท็จอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น

  • เชียงใหม่เป็นจังหวัดทางภาคใต้ → เป็นประพจน์ เพราะ เป็นประโยคบอกเล่าที่เป็นเท็จ
  • ใครทำแจกันของคุณแม่แตก → ไม่เป็นประพจน์ เพราะ ไม่เป็นประโยคบอกเล่าหรีอประโยคปฏิเสธแต่เป็นประโยคคำถาม และบอกไม่ได้ว่าเป็นจริงหรือเท็จ
  • -2 ไม่เป็นจำนวนเต็มบวก → เป็นประพจน์ เพราะ เป็นประโยคปฏิเสธที่มีค่าความจริงเป็นจริง

นั้นคือ ประโยคคำถาม คำสั่ง ข้อร้อง คำอุทานหรือประโยคที่ไม่สามารถระบุความจริงได้ ไม่เป็นประพจน์

อ้างอิง

http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/math04/07/2/BasicMathForM4/logi_pra.html